Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş.. – 1 adet gayrimenkulün satış ilanı

BARANLI GIDA TURİZM VE ÖZEL EĞİTİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

  1. Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne aitMehmetali Paşa Mahallesi, Bosna Sokak No:2 İzmit/Kocaeli adresinde bulunan, aşağıda tapu bilgisi yer alan 6 kattan ibaret taşınmaz teklif alma yöntemi ile yapılacak ihalede satılacaktır.
  2. Teklifler, Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun aşağıdaki adresine 24.09.2019 tarihi mesai saati (Saat:17:00’ye kadar) bitimine kadar verilecektir. İstekliler arasında açık artırma 25.09.2019 tarihinde Saat:14.00’de Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin aşağıda belirtilen adresinde yapılacaktır. Teklifler 24.09.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun aşağıdaki adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı tarih / saate kadar aynı adreste olacak şekilde posta ile de gönderilebilecektir. Tekliflerin 0212 275 30 26 numaraya faks ile gönderilmesi aslının ve eklerinin ihale günü ihale komisyonuna teslim edilmesi de kabul edilecektir.
  3. İstekliler; aşağıda tapu bilgileri yer alan gayrimenkulün muhammen bedelinin % 5’i tutarındaki teminatı Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin Ziraat Katılım Bankası İzmit Şubesinde bulunan TR94 0020 9000 0051 6045 0000 01 IBAN numaralı hesabına nakden teklif tarih / saatine kadar yatıracak ya da aynı tutarda örneği ekte yer alan en az 3 ay süreli geçici Banka teminat mektubunu  Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne teslim edecektir. İhale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır.
  4. Satış koşulları ve satışa sunulan gayrimenkul hakkında daha ayrıntılı bilgi, aşağıda belirtilen irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.
  5. Teklif verenler, bu ilandaki hükümleri, teklif ve taahhütname formundaki satış koşullarını ve ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.
  6. Gayrimenkul ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.
  7. Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
  8. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.
  9. Gayrimenkulün devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.
  10. Teklifi kabul edilen isteklinin Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ikinci en yüksek teklifi veren istekliden satın almasını isteyebilir.

 

 

SIRA NO

GAYRİMENKULÜN

TAPU BİLGİSİ

MUHAMMEN BEDEL

 (TL)

ÖZELLİKLERİ

PEŞİN TEKLİF BEDELİ

 (TL)

1

İzmit / Kocaeli

Mehmetali Paşa Mahallesi, Bosna Sokak No:2

824,00 m²,  542 Ada, 119  Parsel,

1.000.000-TL  

 824,00 m²

 Zemin kat, 4 Normal Kat+ Çatı Katı olmak üzere 6 Kattan İbaret Bina*

1.000.000-TL 

*        Tapu kayıtlarında  1-3. katlar için konut  ve zemin kat için işyeri nitelikli olarak 24.09.1998 tarihinde yapı ruhsatı alınmış olmakla birlikte, 5. ve 6. Kat için 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi (İmar Barışı) Uyarınca 01.12.2018 düzenleme tarihli Yapı Kayıt Belgesi alınmıştır.

 

 

Başvuru Mercii

Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. Belsa Plaza No:52 İzmit / Kocaeli

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/Şişli/İstanbul

Bilgi Almak İçin İrtibat Kurulacak Kişi

Esra Karahan: 0534 890 26 29

esrakarahan9090@gmail.com

 

 

TANITIM DOSYASI

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

 

İhale Yapılacak Yer (İhale Mahalli)

Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. Belsa Plaza No:52 İzmit / Kocaeli