Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Satışa Çıkarılacak ATM ve POS Cihazları Hakkında

Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Satışa Çıkarılacak ATM ve POS Cihazları  Hakkında

 

Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi tarafından, banka envanterinde kayıtlı ekli listede yazılı ATM ve POS Cihazları satışı cihetine gidilecek olup bahse konu menkuller için teklifler alınacaktır.

 

Teklif verecek olanların Ek'te yer alan Teklif Formu ’nu doldurup imzalamaları ve imzalı Teklif Formu’yla birlikte Vergi Levhasını, İmza Sirkülerini ve teklif sahibinin veya yasal temsilcisinin Kimlik Fotokopisini mail ortamında menkul@bankasya.com.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Talep durumunda, teklif sahiplerinin evrak asıllarını Müflis Bankanın aşağıda yazılı adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Satışa konu menkul mallar hakkında Müflis Banka tarafından verilen bilgiler genel bilgi niteliğindedir. Satışa konu menkullerle ilgili gerekli araştırma ve incelemesinin yapılması alıcı adaylarının inisiyatifindedir. Satışı düşünülen menkulleri, müflis banka tarafından muhafaza edilen yerlerde görmek isteyen ilgililerin, aşağıda isim ve iletişim bilgileri yazılı yetkililerle irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 

Alınacak teklifler neticesinde, satışı düşünülen ekli listede yazılı menkullerin hangilerinin satılacağı, hangi menkulden kaç adet satılacağı, yukarıda yazılı usulle gönderilen tekliflerin ve satış şartlarının değerlendirilmesi hususunda tasarruf tamamen Müflis Banka İflas İdaresi’ne aittir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde bahse konu menkullerin tamamının veya bir kısmının satılmasına karar verilmesi durumunda, Müflis Banka İflas İdaresi’nce görüşülmesi uygun görülen teklif sahiplerine bilgi verilecektir.

 

TEKLİF FORMU

ATM TOPLAM LİSTESİ

POS ENVANTER LİSTESİ

 

Bilgi için         :Uğur ÇETİNKAYA - Musa KAYAKLI

Adres             : Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8  34768 Ümraniye - İstanbul

Telefon           : 0216 635 52 22

Telefon           : 0216 633 57 02

E-posta           : menkul@bankasya.com.tr