32 adet medya kuruluşunun haftalık periyotlarla varlık satışı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU(TMSF/FON) TARAFINDAN

 

AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALAN BASIN YAYIN KURULUŞLARINDAN KURUMUMUZA DEĞERLEME VE SATIŞ İÇİN DEVREDİLEN VARLIKLARSATIŞA ÇIKARILMIŞTIR

1. İş bu ilana ekli listedeki varlıkların tamamı FON’un usullerine göre Teklif Alma yöntemi ile FON’un aşağıdaki adresinde aşağıdaki haftalık ihale periyotlarında teminat yatırılarak verilecek tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda varlıklara bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı bildirilecek, birden fazla teklif verilirse isteklilere daha sonra bildirilecek bir tarih ve saatte Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe İstanbul adresindeki TMSF binasında istekliler arasında açık artırma yapılacaktır. Teklifler her haftalık periyotta Cuma günü saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese elden teslim edilebileceği gibi bu tarih ve saatten önce belirtilen adreste olacak şekilde posta ile de gönderilebilecektir. Tekliflerin takibi için teklif aslı ve ekleri 0212 275 30 26 numaralı faksa postaya verilmeden önce de iletilebilecektir.

 

İHALE TAKVİMİ :

17.06.2019-21.06.2019

24.06.2019-28.06.2019

01.07.2019-05.07.2019

08.07.2019-12.07.2019

16.07.2019-19.07.2019

22.07.2019-26.07.2019

29.07.2019-02.08.2019

05.08.2019-09.08.2019

19.08.2019-23.08.2019

26.08.2019-29.08.2019

 

2. İstekliler;

3. Satışa konu varlıkların herbiri için teklif ve taahhütname formunda belirtilen muhammen bedelin  %5’i kadar hesaplayacakları teminat tutarını, T.C.Ziraat Bankası  Levent Şubesi nezdindeki TR76 0001 0007 5306 2864 3878 38  İBAN No.lu TL hesabına nakden yatıracak ya da aynı tutarda teminat mektubunu FON’a teslim edecektir. Teminat ifadesi, teklif verirken veya birden fazla teklif verilmesi halinde teminat yükseltilirken getirilen teminat mektubu veya yukarıdaki banka hesabına yatan nakit parayı da kapsar.  İhale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır.

4. Satış koşulları ve satışa sunulan varlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgi FON’un internet adresinden ve aşağıdaki başvuru adresinden temin edilebilecektir.

5. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, varlıklar için ayrı ayrı imzalanacak olan teklif ve taahhütname formundaki satış koşullarını ve FON’un ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.

6. Varlıklar ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Varlıkları yerinde görmek isteyen isteklilerin aşağıdaki telefonlardan randevu almaları gerekmektedir. Listelerde ilan edilen varlıkların alıcıya teslimi sırasında liste ile fiili mevcut arasında farklılık olduğu takdirde mahsuplaşma TMSF’de mevcut bilgi, belge ve kayıtlar üzerinden yapılacaktır.

7. Varlıkların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir. Satışlarda KDV yoktur.

8. FON Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

9. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde FON tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

10. Teklifi kabul edilen isteklinin FON tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde FON ikinci en yüksek teklifi veren istekliden varlığı satın almasını isteyebilir.

11. Disk ortamında bulunan her türlü data ve program içerikleri satış dışında olup alıcıya teslim edilmeyecektir.

 

TEKLİF VE TAAHHÜTNAME FORMU

 

Başvuru Mercii:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı

Büyükdere Cad.No:143 Kat:8 Esentepe İstanbul

Tel: 0212 340 22 35-36-40

Faks: 0212 275 30 26

Web: https://www.tmsf.org.tr/tr/SatisIlan/List 

 

 

AKDENİZ GAZETESİ MAKİNA TEÇHİZAT LİSTESİ

BATMAN FM MAKİNE TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞ

BİZİM KOCAELİ GAZETESİ MATBAA BİNASI MAKİNE TEÇHİZAT LİSTESİ

BİZİM KOCAELİ GAZETESİ MATBAA BİNASI MAKİNE TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞ LİSTESİ

BUGÜN MİLLET GAZETESİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

CİHAN HABER AJANSI CANLI YAYIN ARACI VE MAKİNE TEÇHİZAT LİSTESİ ( 34 UA 8575 )

ÇINARALTI GAZETESİ MAKİNA TEÇHİZAT LİSTESİ

DİCLE HABER AJANSI MAKİNA TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞ

İRADE GAZETESİ MAKİNA TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞ LİSTESİ

KANALTÜRK TV TABLO VE RESİM LİSTESİ

MUHABİR HABER AJANSI

ÖZGÜR DÜŞÜNCE GAZETESİ DEMİRBAŞ LİSTESİ

ÖZGÜR DÜŞÜNCE GAZETESİ MAKİNA VE TEÇHİZAT LİSTESİ

TARAF GAZETESİ ANKARA DEMİRBAŞ LİSTESİ

UMUT LİFE MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

YEDİGÜN GAZETESİ

YENİ EMEK GAZETESİ DEMİRBAŞ LİSTESİ

YEREL BAKIŞ GAZETESİ MAKİNE VE TEÇHİZAT - DEMİRBAŞ LİSTESİ