5 Adet Araç Satış İlanı (2. Artırma)

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

II.Tahsilat Daire Başkanlığı

2.ARTIRMA SATIŞ İLANI

 

Dosya No. : 2007/03, 2013/10                     

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca amme borçlularından haciz edilen, aşağıda plaka ve özellikleri belirtilen araçlar karşılarında yazılı muhammen değerler üzerinden 6183 sayılı Kanun’un 87. maddesi hükmünce 11/04/2019 tarihinde saat 14:00’da, TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu  Esentepe / İSTANBUL adresinde yeniden satışa çıkarılacaktır. Açık artırma yoluyla satışa çıkarılan mallar ikinci artırmada, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.  Açık arttırmada alıcı çıkmadığı takdirde araçlar 6 ay içinde pazarlık usulü ile satılacak olup araçlar mevcut hali ile satışa sunulmuştur.

Alıcılar, araçları hafta içi mesai saatleri içerisinde araçların karşılarında belirtilen adreslerde görebilecektir.

 

Satış Sıra No

Plaka

Özellikleri

Muhammen Değeri (TL)

Araçların bulunduğu adres ilgili kişi irtibat no

1

35 AH 2451

Renault marka, 2004 model, Megane tipi, gri (gümüş) renkli otomobil. Araca mekanik bakım gerekmekte olup araçta muhtelif kırık, çizik, parça eksiği, çöküntü vb. hasarlar bulunmaktadır.

   27.000,00   

Yedieylül Mahallesi Cemal Umur Cad. No:10 35860 Torbalı / İzmir                                                   İrtibat Tel: Mehmet KIRCI (0533 372 81 61)

2

35 HZJ 30

Renault marka, 2001 model, Kango 1.4 RTE tipi, beyaz (buz) renkli otomobil. Araca mekanik bakım gerekmekte olup araçta muhtelif kırık, çizik, parça eksiği, çöküntü vb. hasarlar bulunmaktadır.

   18.000,00   

Yedieylül Mahallesi Cemal Umur Cad. No:10 35860 Torbalı / İzmir                                                   İrtibat Tel: Mehmet KIRCI (0533 372 81 61)

3

35 HYZ 39

Renault marka, 2001 model, R.19 1.6E RTE tipi, beyaz (buz) renkli otomobil. Araca mekanik bakım gerekmekte olup araçta muhtelif kırık, çizik, parça eksiği, çöküntü vb. hasarlar bulunmaktadır.

   16.000,00   

Yedieylül Mahallesi Cemal Umur Cad. No:10 35860 Torbalı / İzmir                                                   İrtibat Tel: Mehmet KIRCI (0533 372 81 61)

4

35 Y 8793

 BMC marka, 1991 model, L12 tipi, beyaz (Kirli) renkli minibüs. Araca mekanik bakım gerekmekte olup araçta muhtelif kırık, çizik, parça eksiği, çöküntü vb. hasarlar bulunmaktadır.

    5.000,00   

Yedieylül Mahallesi Cemal Umur Cad. No:10 35860 Torbalı / İzmir                                                   İrtibat Tel: Mehmet KIRCI (0533 372 81 61)

5

35 AJ 5901

 BMC marka, 2005 model,  Megastar 140 tipi, beyaz renkli kamyonet. Araca mekanik bakım gerekmekte olup araçta muhtelif kırık, çizik, parça eksiği, çöküntü vb. hasarlar bulunmaktadır.

   12.000,00   

Yedieylül Mahallesi Cemal Umur Cad. No:10 35860 Torbalı / İzmir                                                   İrtibat Tel: Mehmet KIRCI (0533 372 81 61)

 

31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre; Bankacılık Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi KDV’den müstesna olup; bu istisna işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla orantılı uygulanır. İstisna kapsamında olmayan satış bedelinden doğacak KDV alıcıya aittir (Kullanılmış binek otomobillerde %1, diğer araçlarda % 18 oranında KDV uygulanmaktadır). Ayrıca, ihale işlemleri damga vergisi ve tellaliyeden muaftır.

Muayene süresi geçen araçların cezalı muayene ücretleri ile köprü geçiş ücreti ve trafik para cezaları ihale bedelinden ödenmeyecek olup bu bedeller ilgilisinden tahsil edilmek üzere alıcıya aittir.

İhaleye katılmak isteyenlerin 1.000-TL nakit teminatı (ihalesine katılmak istedikleri her bir araç için) T.C. Vakıfbank Avrupa Kurumsal Şubesindeki TR630001500158007294368253 nolu TL hesap numarasına yatırmaları yahut ihale saatine kadar nakit veya kesin ve süresiz teminat mektubunu Satış Komisyonu’na teslim etmeleri ve yanlarında T.C. kimlik numarasına havi kimlik ve kimlik fotokopilerini getirmeleri gerekmektedir.

Tescile tabi araç ihalesine ilişkin yatırılan nakit teminat bedeli, ihale bedelinden mahsup edilmeyecektir. Şöyle ki; kendisine tescile tabi araç ihale edilen alıcılar, ihale kesinleşip adlarına çıkartılan ruhsat fotokopilerini TMSF II. Tahsilat Daire Başkanlığı’na ibraz ettikten sonra yatırmış oldukları nakit veya gayrinakit teminatı iade alabileceklerdir. Tescile tabi olmayan araçlar için yatırılan nakit teminatlar ise ihale bedelinden mahsup edilecektir. Kendisine araç ihale edilmeyen katılımcıların yatırmış oldukları teminatlar ihaleden sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

Menkul/araç hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan menkulü önceden görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir. Alıcı, Borçlar Kanunu’nun 223. maddesinde belirtilen hükümlerinden feragat ettiğini ve Kanunun 280’inci maddesinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İhalede alış yapanlar satın aldıkları malın bedelini 3 (üç) gün içerisinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Avrupa Kurumsal Şubesindeki TR580001500158007294368246 nolu TL Tahsilat hesabına yatırmaları gerekmektedir.

Daha fazla bilgi almak isteyenlerin aşağıda belirtilen telefonlara veya II. Tahsilat Daire Başkanlığı 6183 Bölümüne başvurmaları ilan ve tebliğ olunur. 18/03/2019

 

 

                                                                                                                                                                                                                            Satış Komisyonu Başkanı

 

İrtibat :

II.Tahsilat Daire Başkanlığı

Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İSTANBUL

İrtibat Tel: 0 212 340 16 93 – 0 212 340 20 56

Web Sitesi: www.tmsf.org.tr