Çakmak Market Ltd. Şti. 1 Adet 2014 Model BMW Araç Satışı

ÇAKMAK MARKET GIDA VE İHT.MAD.PAZ.İNŞ.TAAH. TİCARET LTD.ŞTİ.

ARAÇ SATIŞ İLANI

 

Sıra

PLAKASI

MODEL YILI

MARKASI

MODEL-TİPİ

CİNSİ

Muhammen Bedel (TL)

(KDV Hariç)

Geçici Teminatı (TL)

İhalenin Tarihi ve Saati

 

1

 

41 BF 111

 

2014

 

BMW

320D XDRIVE GRAN TURISMO

3-V

 

OTOMOBİL

 

165.000,00

 

16.500

 

26/03/2019

14:30

 

GENEL ŞARTLAR

 

 1. Yukarıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen, şirketimize ait 1 aracın satış ihalesi; "Açık Teklif Usulü" ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) TMSF Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/Şişli/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

 

 1. İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgâh belgesini, teminat bedelini nakit olarak yatırdıklarına ilişkin belgeyi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri zorunludur. İstekliler, 25/03/2019 günü ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, Ek'te yer alan Teklif ve Taahhütname Formu’nu formda tarif edildiği üzere eksiksiz bir şekilde doldurarak ekine istenen belgeleri ekleyecek ve imzalayıp iadeli taahhütlü posta ile de göndereceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

 

 1. İhale bedeli ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde yapılacak resmi satış işlemi öncesine kadar peşin olarak ödenecektir.

 

 1. Araç ile ilgili devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü masraflar, KDV ve her türlü vergi, resim ve harç v.b. alıcısına aittir.

 

 1. İstekliler; listede yer alan araç için muhammen bedelin % 10’u tutarı T.C. Ziraat Bankası nezdindeki  (IBAN:TR12 0001 0001 6358 7286 5050 01 ) TL hesabına nakden son başvuru tarihi olan 25.03.2019 saat 14:30’a kadar yatıracaktır. İhale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır.

 

 1. Satıştan önceki tarihlerde ödenmemiş olan muayene ücreti ve varsa gecikme cezası, vergi borcu, trafik cezası, trafik sigortası, otopark ücreti vb. masraflardan alıcı sorumlu değildir. 26/03/2019 tarihinden sonra süresi gelen muayene ücretleri ve Motorlu Taşıtlar Vergisi alıcıya aittir.

 

 1. Satış koşulları ve satışa sunulan araç hakkında daha ayrıntılı bilgi Çakmak Market Gıda ve İht.Mad.Paz.İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. nin görevlendirdiği aşağıda iletişim bilgileri paylaşılan kişi aracılığı ile temin edilebilecektir. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, teklif ve taahhütname formundaki satış koşullarını ve ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.

 

 1. Aracı yerinde görmek isteyen istekliler aşağıdaki adres ve telefonlardan irtibat kuracakları kişi ile randevulaşıp aracı bulunduğu mahalde iş günleri içinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında görebileceklerdir.

 

 1. Satış ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde değildir, genel bilgi niteliğindedir. Gerek TMSF’nin gerekse Çakmak Market Ltd.Şti.’nin ayıba karşı tekeffülü yoktur.

 

 1. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esastır.

 

 1. Alıcının bildirdiği adresine gönderilen tebligatların adresin yanlış olmasından veya adres değişikliği sebebiyle alıcıya geç yapılmasından veya hiç yapılmamasından Çakmak Market Gıda ve İht.Mad.Paz.İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti sorumlu değildir.

 

 1. Satış teklifi üzerinde kalan alıcının Çakmak Market Gıda ve İht.Mad.Paz.İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde aracın tahmin edilen bedeli üzerinden %10 cezai işlem uygulanacaktır. Bu bedel alıcının teslim ettiği teminat tutarından şirkete irat kaydedilerek tahsil edilecektir.

 

 1. Çakmak Market Gıda ve İht.Mad.Paz.İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, satışın yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında serbesttir.

 

 1. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde Çakmak Market Gıda ve İht.Mad.Paz.İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir. Teklifi kabul edilen isteklinin Çakmak Market  Gıda ve İht.Mad.Paz.İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde Çakmak Market  Gıda ve İht.Mad.Paz.İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti ikinci en yüksek teklifi veren istekliden aracı satın almasını isteyebilir.

 

TEKLİF VE TAAHHÜTNAME FORMU

ARACA İLİŞKİN FOTOĞRAFLAR

 

Başvuru Mercii

Çakmak Market  Gıda ve İht.Mad.Paz.İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti.

Ömerağa Mah.Belsa Plaza İş Merkezi No:52 İzmit Kocaeli/TÜRKİYE 

 

Bilgi Almak ve Aracı Görmek İçin Randevu Alınacak Kişi:

Osman DERVİŞ : 0535 729 07 51

 

İhale Yapılacak Yer

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

TMSF Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/Şişli/İSTANBUL