Delta Mühendislik A.Ş. - Menkul satışı

DELTA MÜHENDİSLİK TESİSAT İNŞAAT ELEKTRİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. MUHTELİF

ÜRÜN LİSTESİ SATIŞ İLANI

 1. Ekte belirtilen ürünler için ihale, Teklif Alma Yöntemiyle yapılacaktır.
 2. Teklifler menkullerin tamamı için 29.03.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar alınacaktır. Tek tek teklif alınmayacaktır. Teklif mektupları asılları ihale günü ihale komisyonuna teslim edilmek şartıyla 29.03.2019 gününe kadar 0 212 275 30 26 numaraya faks çekilebilir. 29.03.2019 günü teklifler değerlendirilerek tek teklif verilmiş ise teklif sahibine ihale sonucu bildirilecektir. Birden fazla teklif verilmiş ise isteklilere bildirilecek tarih ve saatte şirket merkezinde açık arttırma yapılacaktır.
 3. Teklif sahipleri ilan edilen listedeki her bir varlık için teklif bedelinin % 5’i kadar nakit TL teminatı Birleşik Fon Bankası nezdindeki TR06 0002 9000 0000 0950 4100 01 IBAN no.lu TL hesaba yatırdıktan sonra dekontunu, teminat mektubu vermeleri halinde örneğini ŞİRKET’ten temin edecekleri en az 3 ay süreli geçici Banka Teminat Mektubu aslını Teklif ve Taahhütname Formunda belirtilen teklif sahibine ait diğer belgelerle birlikte teklif formunda/ilanda belirtilen adrese 29.03.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar (Bu tarih dahil)  elden teslim edecek ya da aynı tarihte mesai saati bitimine kadar belirtilen adreste bulunacak şekilde posta ile göndereceklerdir. İhale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır.
 4. Satış koşulları ve satışa sunulan varlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgi ŞİRKET’in adresinden ve aşağıdaki irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.
 5. İhaleye katılanlar Teklif ve Taahhütname Formu’nu okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
 6. Satışa sunulan varlıklarla ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.
 7. Varlıkların devir işlemleriyle ilgili her türlü masraf alıcıya aittir.
 8. ŞİRKET, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
 9. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ŞİRKET tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.
 10. Teklif onaylandığı takdirde teklif tutarının tamamının ŞİRKET’in satış onay bildiriminde belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar alıcı adı ve teklif bedeli belirtilmek suretiyle, Birleşik Fon Bankası nezdindeki TR06 0002 9000 0000 0950 4100 01 IBAN no.lu TL hesabına nakden yatırılması zorunludur.
 11. İhale üzerinde kalan ihale alıcısının ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET, ikinci en yüksek teklif sahibinden varlıkları satın almasını isteyebilir.
 12. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, şartnamedeki satış koşullarını ve ŞİRKET’in ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.

 

ÜRÜN LİSTESİ

 

DELTA MÜHENDİSLİK TESİSAT İNŞAAT ELEKTRİK TAAHHÜT VE TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ

Tantavi Mahallesi Menteşoğlu Cad. No:25 Terra Plaza Kat:2 Bölüm:8 Oda:3

Ümraniye-İstanbul

 

İrtibat Kurulacak Kişi:

Nazım Barış CAĞCAĞ

Tel: 0530 353 21 53

                 0216 516 02 25