Yatpa A.Ş.’ne ait 8 adet araç satışı

 

İLAN

YATPA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN

Yedi Eylül Mah. Celal Umur Cad. No:12 Torbalı/İZMİR

GENEL ŞARTLAR

  1. Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, şirketimize ait 10 adet aracın satış ihaleleri; "Açık Teklif Usulü" ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Yatpa Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 7 Eylül Mah. Celal Umur Cad. No.12 Torbalı İZMİR adresinde yapılacaktır. İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
  2. İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgâh belgesini, teminat bedellerini nakit olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri zorunludur.
  3. Satış ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde değildir, genel bilgi niteliğindedir.
  4. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esastır.
  5. İhale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde yapılacak resmi satış işlemi öncesine kadar peşin olarak ödenecektir.
  6. Araçlar ile ilgili devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü masraflar, KDV ve her türlü vergi, resim ve harç v.b. alıcısına aittir.
  7. Alıcının bildirdiği adresine gönderilen tebligatların adresin yanlış olmasından veya adres değişikliği sebebiyle alıcıya geç yapılmasından veya hiç yapılmamasından Yatpa Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.sorumlu değildir.
  8. Satış teklifi üzerinde kalan alıcı Yatpa Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde TEKLİF ETTİĞİ BEDEL ÜZERİNDEN %10 CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. Bu bedel alıcının teslim ettiği teminat tutarından şirkete irat kaydedilerek tahsil edilecektir.
  9. Yatpa Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Satışın yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında serbesttir.

İRTİBAT KURULACAK KİŞİ :

AHMET BİLENLİ

0534 343 81 50