TMSF Nitelikli Pay Sorgulama

5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve bu Kanun ile ilgili diğer hukuki düzenlemeler doğrultusunda finansal kuruluşlar ile destek hizmeti kuruluşların ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerinin, genel müdürlerinin, genel müdür yardımcılarının, imza yetkisini haiz görevlilerinin, şirketi temsil ile yetkili görevlilerinden bazılarının Bankacılık Kanunu’nun “Kurucularda aranan şartlar” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşıması gerektiği belirtilmektedir.

Sözü edilen düzenlemeler doğrultusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve destek hizmeti sağladıkları finansal kuruluşlara yapılacak bildirimlere esas olmak üzere Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilen veya bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan bankalarda, bu bankaların Fona devrinden veya bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli pay sahibi olunmadığına veya kontrolün elinde bulundurulmadığına ilişkin belge (kısaca “nitelikli pay sahipliği” belgesi) Fondan temin edilebilmektedir.

Nitelikli pay sahipliği belgesi başvurusu için aşağıda yer alan “NİTELİKLİ PAY SAHİPLİĞİ ONLİNE BAŞVURU” kısmına tıklayınız.

*Bankalar, 2015 Ocak ayından itibaren, mevzuat gereği Nitelikli Pay Sahipliğine dair belge gerektiren işlemleriyle sınırlı olmak üzere, TMSF tarafından kendilerine tahsis edilmiş olan bilgileri kullanarak Nitelikli Pay Sahipliği Sorgulamasını yetkilendirilmiş personelleri eliyle doğrudan geçekleştirebileceklerdir.

Bu doğrultuda, bankalara sunulması gereken Nitelikli Pay Sahipliğine dair belge başvuruları belirtilen tarihten itibaren ilgili banka tarafından karşılanacağından, bu tür başvuruların doğrudan ilgili bankaya iletilmesi gerekmekte olup NPS üzerinden TMSF’ye başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

NİTELİKLİ PAY ONLİNE BAŞVURU

YAPMIŞ OLDUĞUNUZ BAŞVURUNUN DURUMUNU GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ