TMSF Personel Sınavını Kazananların Listesi

 

FON UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLAR

18 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Fon Uzman Yardımcılığı (bilişim alanı) sözlü sınavında başarılı olan adaylar aşağıda listelenmiştir.

FON UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLAR

İsim Sırasına Göre

Adı Soyadı
Büşra GÜLER
Hatice AYVAZ
Mehmet Furkan AKGÖZ
Ömer Faruk KARAASLAN
Tuba AYDIN

Sınavı kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 7 Nisan 2022 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Kurumumuza şahsen ulaştırmaları gerekmektedir.

Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

a) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

b) 6 adet vesikalık fotoğraf,

c) Mal bildirim beyannamesi (Fondan temin edilebilir),

d) Nüfus bilgilerinde meydana gelmiş değişiklikler varsa değişikliklere ilişkin mahkeme ilamı ya da diğer belgelerin örneklerini de içerecek şekilde onaylı nüfus cüzdanı örneği,

e) Daha önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI, 506 Sayılı Kanuna göre kurulmuş Özel Sandıklar ve 5510 tabi 4-a, 4-b ve 4-c’li hizmetlere ilişkin) tabi tam gün prim ödemek şartı ile çalışılmış süreler mevcutsa çalışılan yerlerden alınan hizmet belgeleri veya hizmet dökümü,

f) “Adli Sicil Kaydı” (e-devlet üzerinden 2 nüsha),

g) Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda görev yapanların durumlarını ve çalıştıkları kurumları belirten dilekçe,

h) Erkek adaylar için e-devletten alınacak Askerlik Durum Belgesi.