Tasarruf Finansman Sözleşmelerinin Devir Duyurusu

29.04.2022

TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİNİN DEVİR DUYURUSU

15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7394 sayılı kanun gereği, tasfiye işlemleri TMSF tarafından yürütülen ve kamuoyunda “evim şirketleri” olarak bilinen şirketlerin müşteri sözleşmelerinin devredilmesi için imzalar atılmıştır.

Kamuoyunda “Birevim”, “Eminevim”, “FuzulEv”, “İmece”, “Katılımevim” ve “Sinpaş Yapı” markasıyla tanınan ve BDDK tarafından intibak işlemleri onaylanan şirketler, Kurumumuza başvurmuş ve tasfiyedeki finansman şirketlerinin “tasarruf dönemi sözleşmeleri”ni devralma talebinde bulunmuştur.
Söz konusu talepler, TMSF ve BDDK tarafından uygun görülmüş ve devir sözleşmeleri imzalanmıştır. Buna göre hangi şirketin hangi şirket sözleşmelerini devralacağı aşağıdaki gibidir:

1 - BİREVİM aşağıdaki şirketlerin sözleşmelerini devralacaktır:

- İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul A.Ş
- Tasarruf Organizasyon Ve Gayrimenkul Paz. A.Ş
- İhtiyaçevim Gayrimenkul Otom. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. A.Ş
- Gerçekevim Gayrimenkul Otom. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. A.Ş

2 - EMİNEVİM aşağıdaki şirketlerin sözleşmelerini devralacaktır:

- Finansevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. A.Ş
- Yaşamevim Gayrimenkul A.Ş

3 - FUZULEV aşağıdaki şirketlerin sözleşmelerini devralacaktır:

- Hedefevim Gayrimenkul Otom. ve Tic. A.Ş
- Doğruevim Gayrimenkul Org. A.Ş
- Finalevim Gayrimenkul Otom. Org. A.Ş
- HH Aydın Yatırım Holding A.Ş
- Önceevim Gayrimenkul Otom. Paz. San. Tic. A.Ş

4 - İMECE aşağıdaki şirketlerin sözleşmelerini devralacaktır:

- Destekevim Gayrimenkul İnş. Taah. Otom. Org. San. Tic. AŞ.
- Vizyonevim Gayrimenkul Otom. İlet. Paz. San. Tic. AŞ.
- Varlıkevim Gayrimenkul AŞ.

5 - KATILIMEVİM aşağıdaki şirketlerin sözleşmelerini devralacaktır:

- Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Otom. Org. A.Ş
- Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San ve Tic. A.Ş
- İktisatevim Gayrimenkul A.Ş
- Değer Tasarruf Gayrimenkul A.Ş
- Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otom. Enerji Org. ve Paz. San. Tic. A.Ş

6 - SİNPAŞ YAPI TASARRUF SANDIĞI (Eski Unvanı: Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ) aşağıdaki şirketin sözleşmelerini devralacaktır:

- İstek Evim Gayrimenkul Otom. Paz. ve Tic. A.Ş

Hukukî süreci devam edenler ile “finansman dönemi”ndeki sözleşmeler devredilmeyecektir. Kendisine ev ve/ya araba teslimatı yapılmış müşteriler, taksitlerini eskisi gibi ödemeye devam edeceklerdir.

Yaklaşık 45 bin adet sözleşmenin, devralan şirketlere bizzat elden teslim edilmesi işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasına gayret edilmektedir. Bu süreçte karşılıklı kontrollerin alacağı süre de göz önünde bulundurularak, sözleşmelerin yeni şirkete teslim edilmesinden sonra, sözleşmeleri devralan firmalar tarafından müşterilerle iletişime geçilecektir.

Konuyla ilgili “sıkça sorulan sorular” sayfasına, TMSF’nin ve tasfiyedeki şirketlerin internet sitelerinden ulaşılabilmektedir.

Birikimevim ile İmece Yatırım Birleşmiştir

Öte yandan, İmece Yatırım Organizasyon A.Ş’nin, tasfiye işlemleri Kurumumuz tarafından yürütülen şirketlerden Tasfiye Halinde Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş’yi tüm aktif-pasifiyle kül halinde devralarak birleşme talebiyle Kurumumuza yaptığı başvuru, olumlu sonuçlanmış ve BDDK’nın izniyle yürütülen birleşme işlemleri neticesinde, Tasfiye Halinde Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ tüm varlık ve yükümlülükleri aynen korunarak, İmece Yatırım Organizasyon A.Ş ile İmece Yatırım Organizasyon A.Ş çatısı altında devren birleşmiştir.

Birikimevim AŞ’nin İmece AŞ’ye fiili devir-teslimi sonrasında İmece AŞ nezdinde yürütülecek işlemlere ilişkin olarak, şirketlerin internet sayfaları ile çağrı merkezlerinden bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.