Tasarruf Finansman Şirketlerinin Tasfiye Süreci Başladı

 

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Tasfiye Süreci Başladı

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla 6361 sayılı Kanununun geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında intibak planı yeterli görülmeyerek tasfiyesine karar verilen ve aynı Kanunun 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesi uyarınca Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonu oluşturulan 21 şirkette göreve başlayan tasfiye komisyonları tarafından hazırlanan tasfiye eylem planları çerçevesinde, öncelikle şirketlerin mal varlığı değerlerinin ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerinin azaltılmasını teminen;

 

  • Şirketlerin hakim ortak ve yöneticilerinin mal, hak ve varlıklarına, mevcut denetim raporları kapsamında tespit edilen tutarlar üzerinden 6183 sayılı Kanun kapsamında ihtiyati haciz işlemi gerçekleştirilmiş,

 

  • Şirketlerin genel müdürlükleri ve şubelerinde gerekli güvenlik ve koruma tedbirleri alınmış ve ülke çapındaki 426 şubenin tümü kapatılarak kiralık lokasyonların boşaltılması işlemlerine başlanılmıştır.

 

Şirketlerin tasfiye eylem planları kapsamında tasfiye komisyonları tarafından hâlihazırda;

 

  • Bilgi-işlem denetimi ve yedekleme,

 

  • Şirketlere ait varlıklar ve haklar ile borç ve yükümlülüklerinin, teminat eksikliklerinin ve diğer risklerin tespiti,

 

  • Yetkisiz şahıslarda şirket mal varlığı bulunup bulunmadığının tespiti,

 

  • Tasfiye bilançosuna esas kayıtların doğrulanması ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması,

 

  • Toplam 53.533 adet tasarruf finansman sözleşmesinin incelenerek şirket kayıtlarıyla uyumunun tespiti,

 

  • Şirket hak kayıplarının önlenmesine ilişkin her türlü idari ve hukuki geri kazanım faaliyetleri

 

devam etmekte olup yukarıda belirtilen çalışmaların süratle tamamlanmasını müteakip, şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetveli düzenlenecek ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır.

 

Bu süreçte; şirketler aleyhine yürüyen tüm dava/takipler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesinin yetkilendirmesiyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106’ncı maddesi kapsamında, hak sahiplerinin menfaatlerinin korunmasını teminen 02.07.2021 tarihi itibarıyla durmuş olup bu şirketler aleyhine yeni dava/takip de yapılamayacaktır.

 

Diğer taraftan;

  • Tasarruf birikimi ödemesi yapan (henüz teslimat almamış/tahsisat yapılmamış müşterilerin) sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurulmuş olup, bu kişiler daha sonra Tasfiye Komisyonu tarafından yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağrılacaklardır.

 

 

  • Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşterilerin ise, taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece ilgili şirketlerin web sayfalarında yer alan banka hesap numaralarına ödemeleri gerekmekte olup vadesi geldiği halde ödemesini yapmayanlar hakkında hukuki takip işlemleri başlatılacaktır.

 

Oluşturulan çağrı merkezleri ve şirketlerin internet siteleri üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Sıra No

Unvanı

Telefon

 

1

FİNANSEVİM

444 63 79

https://www.finansevim.com.tr

2

GERÇEKEVİM

444 63 79

https://gercekevim.com.tr

3

HEDEFEVİM

444 00 14

https://hedefevim.com

4

VARLIKEVİM

444 00 14

https://varlikevim.com.tr

5

İSTEK EVİM

444 00 14

https://istekevim.com

6

İKTİSATEVİM

444 00 14

https://www.iktisatevim.com.tr

7

DEĞER TASARRUF

444 00 14

https://degertasarruf.com.tr

8

VİZYONEVİM

444 00 14

https://www.vizyonevim.com.tr

9

BİRİKİMEVİM

444 0 850

https://www.birikimevim.com

10

DESTEKEVİM

444 0 850

https://www.destekevim.com

11

GELECEK TASARRUF

444 0 850

https://gelecektasarruf.com

12

BİRLİKBİRİKİM

444 0 850

https://www.birlikbirikim.com.tr

13

YAŞAMEVİM

444 99 23

https://www.yasamevim.com.tr

14

MOREVİM

444 99 23

https://www.morevim.com

15

ÖNCEEVİM

444 99 23

https://www.onceevim.com

16

DOĞRUEVİM

444 99 23

https://www.dogruevim.com.tr

17

TASARRUF ORGANİZASYON

444 63 79

https://tasarruforg.com

18

İKİZLEREVİM

444 63 79

https://www.ikizlerevim.com

19

FİNALEVİM

444 63 79

https://finalevim.com.tr

20

HH AYDIN YATIRIM

444 63 79

https://finalevim.com.tr

21

İHTİYAÇEVİM

444 63 79

https://www.ihtiyacevim.com.tr