Tasarruf Finansman Şirketlerinin Çağrı Merkezlerine İlişkin Bilgilendirme

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Çağrı Merkezlerine İlişkin Bilgilendirme

Bilindiği üzere, 28.07.2021 tarihli basın açıklamamızda, 28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7333 sayılı Kanun ile 6361 sayılı Kanunun 50/A maddesinin ikinci fıkrasında değişikliğe gidilerek tasfiye komisyonunun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanacağının hüküm altına alındığı,

Aynı gün, BDDK tarafından tasfiyesine karar verilen 21 şirketin tasfiye komisyonu üyeliklerine Fon Kurulunun kararıyla atamalar yapıldığı ve ilgili tasfiye komisyonlarınca süratle çalışmalara başlandığı,

Tasfiyesine karar verilen şirketlerle ilgili müşterilerin, alacaklılarının ve borçlularının bilgilendirilmesi için çağrı merkezi oluşturulmakta olduğu ve iletişim bilgilerinin ayrıca paylaşılacağı duyurulmuştu.

Tasfiyesine karar verilen şirketlerin çağrı merkezi numaraları aşağıda sunulmuş olup ilgili şirketlerin müşterilerinin, alacaklılarının ve borçlularının belirtilen telefonlardan tasfiye komisyonlarına başvurmaları, sağlıklı bilgilendirilmeleri ve işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.

Sürece ilişkin olarak Kurumumuz ve şirketlerin internet sayfalarından bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sıra No Unvanı Telefon
1 FİNANSEVİM 444 63 79
2 GERÇEKEVİM 444 63 79
3 HEDEFEVİM 444 00 14
4 VARLIKEVİM 444 00 14
5 İSTEK EVİM 444 00 14
6 İKTİSATEVİM 444 00 14
7 DEĞER TASARRUF 444 00 14
8 VİZYONEVİM 444 00 14
9 BİRİKİMEVİM 444 0 850
10 DESTEKEVİM 444 0 850
11 GELECEK TASARRUF 444 0 850
12 BİRLİKBİRİKİM 444 0 850
13 YAŞAMEVİM 444 99 23
14 MOREVİM 444 99 23
15 ÖNCEEVİM 444 99 23
16 DOĞRUEVİM 444 99 23
17 TASARRUF ORGANİZASYON 444 63 79
18 İKİZLEREVİM 444 63 79
19 FİNALEVİM 444 63 79
20 HH AYDIN YATIRIM 444 63 79
21 İHTİYAÇEVİM 444 63 79