Sürat Kargo ihalesi gerçekleştirildi

BASIN DUYURUSU

Değerleme raporları doğrultusunda muhammen bedeli 325.000.000 TL olarak belirlenen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ilanı 28.06.2021 tarihli ve 31525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; ihale 29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir

İhale sürecinde toplam 16 adet yatırımcı tarafından şartname satın alınmıştır. Ayrıca Yatırımcıların incelemelerini en iyi şekilde yapabilmelerini teminen pandemi süreci de dikkate alınarak bilgi işlem ortamında uzaktan erişimle tüm yatırımcıların hafta sonu ve bayram tatilleri de dahil olmak üzere 7 gün 24 saat inceleme yapabilmeleri esasına dayalı olarak elektronik ortamda bilgi odası hazırlanmıştır. Şartname satın alan Yatırımcılardan 11’i bilgi odası sürecine dahil olmuş ve süreç içerisindeki ilave bilgi taleplerini/sorularını Kurumumuza iletmeleri sağlanarak, ilave bilgi ve cevap talepleri hafta sonu ve bayram tatilleri de dahil olmak üzere Kurumumuz ve Şirket tarafından karşılanmıştır.

İhale sürecinde son başvuru tarihi olan 27 Temmuz 2021 saat 16:00 itibarıyla idari belgelerini ve mali tekliflerini sunmak suretiyle 4 firma tarafından başvuruda bulunulmuştur.

Başvuru yapan katılımcılardan bir adedinin ihaleye katılım için teminat mektubu sunmadığı ayrıca idari belgelerinde de eksiklikler olduğu tespit edildiğinden, eksikleri tamamlamaları için kendilerine 28 Temmuz 2021 tarihi saat 12:00’a kadar süre verilmiş ise de verilen süre içerisinde eksiklikler tamamlanmadığından şartname gereği Satış Komisyonunca anılan kuruluş ihale dışı bırakılmıştır. Diğer 3 teklif sahibinin idari belgelerinin İhale Şartnamesine uygun olduğu tespit edilerek ihaleye alınmalarına karar verilmiştir.

Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi açık artırma aşamasına 28.07.2021 tarihinde saat 14.30’da, ihaleye iştirak eden 3 katılımcı temsilcilerinin huzurunda mali zarflar açılarak başlanmış olup, zarfların açılmasıyla katılımcılar tarafından  230.000.000 TL, 325.575.000 TL ve 327.500.000 TL teklifler verdiği görülmüştür.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif olan 327.500.000 TL üzerinden açık artırma aşamasına geçilmiş ve katılımcılar tarafından yapılan artırımlar sonucunda 335.500.000 TL ile en yüksek teklife ulaşılmıştır. İkinci en yüksek teklif ise 334.500.000 TL olmuştur. 

Açık artırmada verilen en yüksek teklif olan 335.500.000 TL, 325.000.000.TL’lik muhammen bedelin üstünde olduğundan Fon Kurulu kararıyla, İhale Şartnamesi ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izinlerin temini amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Anılan Bakanlık ve Kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması akabinde ihale Fon Kurulunun nihai onayına sunulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.