Naksan Plastik İhalesinde Pazarlıkla Devam Kararı Alınmıştır

Naksan Plastik ihalesinde pazarlıkla devam kararı alınmıştır

TMSF, 1 milyar 245 milyon TL teklif verilen ve daha önce iki kere ihaleye çıkarılmasına rağmen satılamayan Naksan Plastik satış ihalesine pazarlık aşaması ile devam etme kararı almıştır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), üretim durmuşken kayyım olarak görevlendirildiği Naksan Plastik’i tam kapasite çalışır hale getirdikten sonra satışa çıkarmıştı.
Dünyanın en büyük dört denetleme şirketinden biri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Naksan Plastik’in 1 milyar 179 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılmasına karar verilmişti.
4 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen ihale için 7 yatırımcı tarafından şartname satın alınmış, ihalede sadece 3 yatırımcı tarafından teklif sunulmuştu.
İhalede yatırımcılar önce kapalı zarf ile tekliflerini vermiş, zarfların açılmasından sonra açık arttırma aşamasına geçilmiş, fakat hiçbir yatırımcı tekliflerinde artışa gitmemişti.
Kapalı zarflardan çıkan teklifler: 1 milyar 245 milyon TL, 1 milyar 180,5 milyon TL ve 827 milyon TL olarak gerçekleşmişti.
İhale sonucu, 6 Ocak 2022 tarihinde TMSF Fon Kurulu’na sunulmuş; Fon Kurulu’muz, ihalenin pazarlık aşamasıyla devam etmesine karar vermiştir.
Toplantıda son pazarlıkların 7 Ocak 2022 günü saat 15:30'da gerçekleştirilmesine karar verilmiş olmasına rağmen, pazarlığa katılacak üç yatırımcıdan biri mazeretinden dolayı erteleme talep etmiştir.
TMSF Fon Kurulu, kamu yararı açısından rekabetin ve en yüksek fiyata ulaşılmasının sağlanması amacıyla erteleme talebini kabul etmiş; 7 Ocak 2022 günü yapılacağı Resmi Gazete’de duyurulan pazarlık ihalesinin ertelenmesine karar vermiştir. Erteleme ilanı 8 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Naksan Plastik ihalesinin pazarlık aşaması, 14 Ocak 2022 günü saat 15:30’da TMSF’nin İstanbul’daki merkez binasında gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.