Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası AŞ Zamanaşımına Uğrayan Hesaplara İlişkin Duyuru

5411 Sayılı Bankacılık Kanunun "Zamanaşımı" başlıklı 62 nci maddesinin “Bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilânı müteakiben Fona gelir kaydedilir.” hükmü uyarınca İflas İdaresinin aldığı 10.01.2024 tarih ve 2590 sayılı kararına istinaden hazırlanan Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası AŞ’ye ait hak ve alacaklar internet sitemizde yayınlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. Nezdinde 2023 Yılında Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacaklara Ait Liste
Şube Kodu Şube Ortak Hesap Kodu Mevduat/Emanat Döviz Adı TL Bakiye Son Hareket Tarihi Adı Soyadı / Unvanı Doğum  Tarihi
0300 GENEL MÜDÜRLÜK B M TRL 250.-TL üstü 2013-11-22 ALIMAR DIS TICARET 1901
0300 GENEL MÜDÜRLÜK B M TRL 250.-TL üstü 2013-09-26 LEVANTE MAR TUR 1901
0300 GENEL MÜDÜRLÜK B M TRL 250.-TL üstü 2013-09-26 LEVANTE MAR TUR 1901
0300 GENEL MÜDÜRLÜK B M TRL 250.-TL üstü 2013-09-26 LEVANTE MAR TUR 1901