Med Menkul Değerler A.Ş.'ye İlişkin Duyuru

 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Aracılık Faaliyetleri Daire Başkanlığı’nın şirketimize göndermiş olduğu 30.05.2022 tarih ve E-32992422-205.01.01.22045 sayılı yazısında, 18.05.2022 tarih ve 25/745 sayılı Kurul Kararı uyarınca 07.10.1992 tarih ve ARK/ASA-098 sayılı Alım Satım Aracılığı Yetki Belgemiz ile 14.04.1995 tarih ve ARK/KRD-50 sayılı Kredili İşlemler İzin Belgemizin Colendi Menkul Değerler A.Ş.’ye yetki belgesi verildiği 26.05.2022 tarihi itibarıyla iptal edildiği ifade edilmiş olup, bu çerçevede Med  Menkul Değerler A.Ş.’nin (Şirket) faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusunun olumlu karşılandığı kamuoyuna önemle duyurulur.

 

Şirketin unvanı: Med Menkul Değerler A.Ş.

Adresi Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad.
Ercan Han NO:121/18 Şişli –İstanbul Tel.: 0212- 274 54 44
Faks: 0212- 274 50 82