Müflis TYT Bank A.Ş. Zamanaşımına Uğrayan Hesaplara İlişkin Duyuru

Müflis TYT Bank A.Ş. Zamanaşımına Uğrayan Hesaplara İlişkin Duyuru 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunun "Zamanaşımı" başlıklı 62 nci maddesinin “Bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilânı müteakiben Fona gelir kaydedilir.” hükmü uyarınca İflas İdaresinin aldığı 24.01.2020 tarih ve 2515 sayılı kararına istinaden hazırlanan Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası AŞ’ne ait hak ve alacaklar listesi internet sitemizde yayınlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Müflis TYT Bank A.Ş. Zamanaşımına Uğrayan Hesaplar Listesi