Müflis Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Zamanaşımına Uğrayan Hesaplara İlişkin Duyuru

Müflis Türkiye İmar Bankası TAŞ Zamanaşımına Uğrayan Hesaplara İlişkin Duyuru 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunun "Zamanaşımı" başlıklı 62 nci maddesinin “Bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilânı müteakiben Fona gelir kaydedilir.” hükmü uyarınca İflas İdaresinin aldığı 17.01.2020 tarih ve 3340 sayılı kararına istinaden hazırlanan Müflis Türkiye İmar Bankası TAŞ’ne ait hak ve alacaklar internet sitemizde yayınlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Müflis Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Zamanaşımına Uğrayan Hesaplar Listesi