Yaşarbank A.Ş. - Basın Duyurusu

TMSF’DEN BASIN DUYURUSU

Yaşarbank AŞ 22.12.1999 tarihinde 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14/3 maddesi uyarınca BDDK tarafından TMSF’ye devredilmiştir.

TMSF ile Yaşar Grubu arasında imzalanan 2002 ve 2005 tarihli borç tasfiyesi protokolleri kapsamında gruptan toplam 247.606.404 USD tahsilat sağlanmış , grubun TMSF’ye olan borcu ödenmiştir.

Müteakiben, BDDK, TMSF ve Yaşar Grubu ile imzalanan  protokol kapsamında AİHM süreci dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilaflar 24.06.2019 tarihinde giderilerek uzlaşma sağlanmıştır.

 

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.