Bank Contact Information

Bank Address

BFB / FONBANK
(Birleşik Fon Bankası A.Ş.)

Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe-Şişli/İSTANBUL

Tel  : +90 212 340 10 00 (pbx)

Faks : +90 212 347 32 17

TÜRKBANK
(Türk Ticaret Bankası A.Ş.)

Büyükdere Cad. Ercan Han No:121 A Blok  Kat:6  Esentepe-Şişli/İSTANBUL

Tel: +90 212-511 40 40 (4 hat)

Faks: +90 212-519 49 01

DİĞER FON BANKALARI için,
TMSF, Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı

Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe-Şişli/İSTANBUL

Telefonlar: +90 212-340 22 00

Faks : +90 212-340 24 57