LİNKLER / YERLİ LİNKLER
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

 BİMER Başbakanlık İletişim Merkezi

 

Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik

Milli İstihbarat Teşkilatı

BDDK Milli Savunma Bakanlığı
Başbakanlık Orman Bakanlığı
Basın Yayın Genel Müdürlüğü ÖSYM
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
Cumhurbaşkanlığı Rekabet Kurumu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Bakanlığı
Çevre Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Devlet Malzeme Ofisi Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Devlet Planlama Teşkilatı Sayıştay
Devlet Tiyatroları Sermaye Piyasası Kurulu
Dış İşleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Dış Ticaret Müsteşarlığı T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü Tarım ve Köy işleri Bakanlığı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TBMM
Gelirler Genel Müdürlüğü TUBİTAK
Hazine Müsteşarlığı Turizm Bakanlığı
İç İşleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
İstanbul Altın Borsası Türkiye İstatistik Kurumu
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Kültür Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı Yargıtay
Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu
KÜTÜPHANELER
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Koç Üniversitesi Kütüphanesi
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Milli Kütüphane
DİE Kütüphanesi ODTU Kütüphanesi
DPT Elektronik Kütüphane Sitesi TOBB Kütüphanesi
İTÜ Kütüphanesi  
DİĞER
Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Katılım Bankaları Birliği
Kredi Kayıt Bürosu Bankalararası Kart Merkezi
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

Ulusal Veri Yayımlama Takvimi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi