BANKA VERİLERİ / TMSF'YE İNTİKAL EDEN BANKALAR
 
BANKALAR
FONA DEVİR TARİHİ
İLGİLİ KANUN
MEVCUT DURUMU
SÜMERBANK ÇATISI ALTINDA BİRLEŞTİRİLDİKTEN SONRA SATILAN BANKALAR
EGEBANK
21.12.1999
4389 -14/3-4
26.01.2001 tarihli Fon Yönetim Kurulu kararına istinaden tüm aktif ve pasifleriyle Sümerbank çatısı altında birleştirilmiştir.
YURTBANK
21.12.1999
4389 -14/3-4
YAŞARBANK
21.12.1999
4389 -14/3
BANK KAPİTAL
27.10.2000
4389 -14/3-4
ULUSALBANK
28.02.2001
4389 -14/3
18.04.2001 tarihli Fon Yönetim Kurulu kararına istinaden tüm aktif ve pasifleriyle Sümerbank çatısı altında birleştirilmiştir.
SÜMERBANK
21.12.1999
4389 -14/3-4
Egebank, Yurtbank, Yaşarbank, Bank Kapital ve Ulusalbank’ın Sümerbank’a devredilmesi sonrasında Fon Yönetim Kurulunun 28.05.2001 tarihli kararı ile Sümerbank hisseleri 09.08.2001 tarihinde imzalanan HDS kapsamında OYAK grubuna devredilmiştir. Oyak Bank A.Ş.’deki hisse değişikliği sonrası Bankanın yeni ticaret ünvanı 07.07.2008 tarihi itibarıyla ING Bank A.Ş. olarak değişmiştir.
 

 
 
BANKALAR
FONA DEVİR TARİHİ
İLGİLİ KANUN
MEVCUT DURUMU
BAYINDIRBANK ÇATISI ALTINDA BİRLEŞTİRİLEN BANKALAR
ETİBANK ÇATISI ALTINDA BİRLEŞTİRİLEN BANKALAR
İNTERBANK
07.01.1999
3182 -64/2
15.06.2001 tarihli Fon Yönetim Kurulu kararına istinaden tüm aktif ve pasifleriyle Etibank çatısı altında birleştirilmiştir.
ESBANK
21.12.1999
4389- 14/3-4
ETİBANK
27.10.2000
4389- 14/3-4
Bankanın bankacılık lisansı, 28.12.2001 tarihi itibarıyla kaldırılmış ve tasfiyesine başlanmıştır. 04.04.2002 tarihinde Banka genel kurulunda alınan karar ile tasfiye halinin kaldırılmasına ve Bankanın tüm aktif ve pasifleri ile Bayındırbank çatısı altında birleştirilmesine karar verilmiştir.
 
İKTİSAT BANKASI
15.03.2001
4389- 14/3-4
Bankanın bankacılık lisansı 07.12.2001 tarihi itibarıyla kaldırılmış ve tasfiyesine başlanmıştır. 04.04.2002 tarihinde Banka genel kurulunda alınan karar ile tasfiye halinin kaldırılmasına ve Bankanın tüm aktif ve pasifleri ile Bayındırbank çatısı altında birleştirilmesine karar verilmiştir.
KENTBANK
09.07.2001
4389- 14/3-4
Bankanın bankacılık lisansı 28.12.2001 tarihi itibarıyla kaldırılmış ve tasfiyesine başlanmıştır. 04.04.2002 tarihinde Banka genel kurulunda alınan karar ile tasfiye halinin kaldırılmasına ve Bankanın tüm aktif ve pasifleri ile Bayındırbank çatısı altında birleştirilmesine karar verilmiştir.
EGS BANK
09.07.2001
4389- 14/3-4
26.12.2001 tarihli Fon Yönetim Kurulu kararıyla, Bankanın tüm aktif ve pasifleriyle Bayındırbank çatısı altında birleştirilmesine ve bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 18.01.2002 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir.
TOPRAKBANK
30.11.2001
4389- 14/3-4
BDDK ve Fon Yönetim Kurulunun 26.03.2002 tarihli kararlarına istinaden, Banka Bayındırbank çatısı altında birleştirilmiştir. Bankacılık lisansı 30.09.2002 itibarıyla kaldırılarak fiili birleşme tamamlanmıştır.
FON BÜNYESİNDEKİ BANKA
BİRLEŞİK FON BANKASI (BAYINDIRBANK)
09.07.2001
4389- 14/3-4
Fon Yönetim Kurulunun 23.01.2002 tarihli kararıyla, Bankanın 01.02.2002 tarihinden itibaren mevduat kabul etmemesine, mevcut mevduat hesaplarının yenilenmemesine, bankacılık faaliyetlerinin mevcut varlık ve yükümlülükler ile diğer Fon bankalarından Bankaya devredilecek varlık ve yükümlülüklerin tasfiyesine yönelik olarak sürdürmesine karar verilmiş ve Banka bir geçiş bankasına dönüştürülmüştür.
 
 
 
 
 
 

 
BANKALAR
FONA DEVİR TARİHİ
İLGİLİ KANUN
MEVCUT DURUMU
DOĞRUDAN SATIŞI YAPILAN BANKALAR
BANK EKSPRES
12.12.1998
3182 - 64
Fon Yönetim Kurulu ve BDDK’nın 22.06.2001 tarihli kararı ile Fonun Bankadaki hisselerinin 30.06.2001 tarihi itibarıyla Tekfen Holding’e satılmasına karar verilmiş ve devir işlemi BDDK’nın 18.10.2001 tarihli kararı ile uygun görülmüştür. Tekfenbank A.Ş.’deki hisse değişikliği sonrası Bankanın yeni ticaret ünvanı 11.01.2008 tarihi itibarıyla Eurobank Tekfen A.Ş. olmuştur. 28.01.2013 tarihinden itibaren Burgan Bank A.Ş. olmuştur.
DEMİRBANK
06.12.2000
4389-
14/3
Fon Yönetim Kurulunun 19.09.2001 tarihli kararı ile Banka hisselerinin HSBC’ye satılmasına karar verilmiştir. Fon ile HSBC arasında imzalanan 20.09.2001 tarihli HDS kapsamında 30.10.2001 tarihi itibarıyla fiili devir işlemi gerçekleştirilmiştir.
SİTEBANK
09.07.2001
4389-14/3
Fon Yönetim Kurulunun 19.12.2001 tarihli kararı ile, Fon ile Novabank arasında 21.12.2001 tarihinde imzalanan HDS kapsamında Fona ait Sitebank hisseleri Novabanka satılmış ve devir işlemleri 25.01.2002 tarihinde tamamlanmıştır. Sitebank A.Ş.nin ticaret ünvanı 28.03.2003 tarihinde BankEuropa Bankası A.Ş. olarak, BankEuropa Bankası A.Ş.’nin ticaret ünvanı ise 29.11.2006 tarihinde Millennium Bank A.Ş. olarak değişmiştir.
TARİŞBANK
09.07.2001
4389-14/3
Fon Yönetim Kurulunun 29.05.2002 tarihli kararıyla Banka hisselerinin satılmasına karar verilmiştir. Fon ile Denizbank arasında 21.10.2002 tarihinde imzalanan HDS kapsamında Denizbank ile Tarişbank’ın birleşmesi 27.12.2002 tarihinde tamamlanmıştır.
 
 
BANKALAR
FONA DEVİR TARİHİ
İLGİLİ KANUN
MEVCUT DURUMU
KAMU BANKASINA DEVREDİLEN BANKALAR
PAMUKBANK
18.06.2002
4389-14/3-4
Bankanın rehabilitasyon faaliyetlerine tabi tutulması ve sisteme geri kazandırılması çalışmaları kapsamında, Pamukbankın satış süreci başlatılmış ve bankanın tüm aktif ve pasifleri ile bilanço dışı yükümlülüklerinin Halk Bankasına devrini öngören 5230 Sayılı Kanun 31.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bankanın Halk Bankasına fiili devri ise 12.11.2004 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 
 
BANKALAR
FONA DEVİR TARİHİ
İLGİLİ KANUN
MEVCUT DURUMU
İRADİ TASFİYE SÜRECİNDE OLAN BANKALAR
TÜRK TİCARET BANKASI
(TÜRKBANK)
06.11.1997
3182 – 64/2
Bankanın 09.08.2002 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında infisah ve tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye kararı 14.08.2002’de tescil edilmiştir. Bankanın fiilen 18.11.2003 yılında başlayan fiziki tasfiyesi, hâlihazırda dava süreci devam eden ya da hukuki problemi nedeniyle tasfiyesi zaman alacak olan hesaplar haricinde tamamlanmıştır.
 
 
BANKALAR
FONA DEVİR TARİHİ
İLGİLİ KANUN
MEVCUT DURUMU
İFLAS TASFİYESİ SÜRECİNDEKİ BANKALAR
TÜRKİYE TURİZM YATIRIM VE DIŞ TİCARET BANKASI (TYT)
11.04.1994
3182 / 12-68
İflas İdaresince yürütülen tasfiye çalışmaları devam etmektedir.
MARMARA BANKASI
20.04.1994
3182 / 12-68
TÜRKİYE İTHALAT VE İHRACAT BANKASI (İMPEXBANK)
23.04.1994
3182 / 12-68
KIBRIS KREDİ BANKASI
27.09.2000
4389-14/3
İMAR BANKASI
03.07.2003
4389-14/3
Fon, tasarruf mevduatı sahiplerinin yerine geçerek İmar Bankasının doğrudan iflasını talep etmiş ve Mahkemenin 08.06.2005 tarihli kararıyla Bankanın iflasına karar verilmiştir. Fonun belirlediği İflas İdaresince yürütülen iflas süreci devam etmektedir.