BASIN AÇIKLAMALARI / 2001 YILI

27/12/2001 EGS Bank A.Ş.'nin Bayındırbank A.Ş. ile birleşmesine ilişkin Basın Açıklaması.
27/12/2001 Mevduat Devirleri ile ilgili Basın Açıklaması
26/12/2001 30.11.2001 tarihi itibariyle Fon Bankaları Zarar Tutarları
24/12/2001 İktisatbank Moscow için belirlenen son teklif alma tarihindeki değişiklik ile ilgili Basın Açıklaması
21/12/2001 Sitebank A.Ş.'nin hisselerinin satışı ile ilgili Basın Açıklaması
13/12/2001 Etibank A.Ş. ve Kentbank A.Ş. ile ilgili Basın Açıklaması
13/12/2001 12/12/2001 tarihli Mevduat Devirleri ile ilgili İhale Sonucu
13/12/2001 McKinsey&Company Danışmanlık Kuruluşu ile imzalanan sözleşme ile ilgili Basın Açıklaması
10/12/2001 Toprakbank A.Ş. ile ilgili Basın Açıklaması
06/12/2001 Etibank A.Ş'ye verilen tekliflerle ilgili Basın Açıklaması
06/12/2001 05/12/2001 tarihli Mevduat Devirleri ile ilgili İhale Sonucu
30/11/2001 Toprakbank A.Ş. ile ilgili Basın Açıklaması
30/11/2001 İktisat Bankası T.A.Ş ile ilgili Basın Açıklaması-2
30/11/2001 İktisat Bankası T.A.Ş ile ilgili Basın Açıklaması-1
29/11/2001 28/11/2001 tarihli Mevduat Devirleri ile ilgili İhale Sonucu
26/11/2001 Etibank A.Ş. ile ilgili Basın Açıklaması.
21/11/2001 TMSF bankaları mevduatının, karşılığında Devlet İç Borçlanma Senedi verilmek üzere teklif alma yoluyla ticari bankalara devredilmesi sürecinin başlatılmasıyla ilgili Basın Açıklaması.
14/11/2001 Kentbank A.Ş. ile ilgili Basın Açıklaması.
8/11/2001  “Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı: Gelişme Raporu” ile ilgili Basın Açıklaması.
1/11/2001  Sitebank A.Ş.'nin satışı ile ilgili Basın Açıklaması.
30/10/2001-1 Demirbank T.A.Ş.'nin HSBC'ye satışı ile ilgili Basın Açıklaması-1
30/10/2001-2 Demirbank T.A.Ş.'nin HSBC'ye satışı ile ilgili Basın Açıklaması-2
24/10/2001 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan Basın Açıklaması.
24/10/2001 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan Kurum görev ve yetkilerinin kullanılışı ile ilgili Basın Açıklaması.
23/10/2001 Etibank A.Ş. ile ilgili Basın Açıklaması.
19/10/2001 Kore Aktif Yönetim Şirketi (KAMCO) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu arasında İkili Anlaşma.
16/10/2001-2 Sitebank A.Ş.'nin satışı ile ilgili Basın Açıklaması.
16/10/2001-1 İktisat Bankası T.A.Ş'nin satışı ile ilgili Basın Açıklaması.
5/09/2001 Etibank A.Ş.'nin yeniden şatışı ile ilgili Basın Açıklaması.
20/09/2001 Demirbank T.A.Ş hisselerinin HSBC Bank plc’ye satış ve devrine ilişkin Basın Açıklaması.
20/09/2001 İktisat Bankası T.A.Ş., Etibank A.Ş. ve Sitebank A.Ş’nin hisselerinin satışı ile ilgili Basın Açıklaması.
13/09/2001 Demirbank T.A.Ş.'nin yurtdışı iştiraklerindeki hisselerinin satışa sunulması ile ilgili Basın Açıklaması.
24/08/2001 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU KAPSAMINDAKİ BANKALAR:Performans ve Gelişme Raporu ile ilgili Basın Açıklaması.
22/08/2001 Sitebank A.Ş. ve Etibank A.Ş.’nin satışıyla ilgili Basın Açıklaması.
17/08/2001-2 Fiba Bank A.Ş. ve Şekerbank T.A.Ş.'nin hisse paylarının üzerindeki değişikliklerle ilgili Basın Açıklaması.
17/08/2001-1 UniCredito Italiano Spa'nın İktisat Bankası T.A.Ş.’de gerekli incelemeleri yapması ve teklifini hazırlaması konusunda gerekli izinin verilmesi ile ilgili Basın Açıklaması.
15/08/2001 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait hisseleri Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’na devredilen Sümerbank A.Ş. nezdindeki döviz tevdiat hesaplarının; hisselerinin tamamı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait Kentbank A.Ş. ve Etibank A.Ş.’ne devredilmesi ile ilgili Basın Açıklaması.
9/08/2001 Sümerbank T.A.Ş.'nin satışı ile ilgili Basın Açıklaması.
8/08/2001 ETİBANK A.Ş.’nin satış sürecinin başlatılması ile ilgli Basın Açıklaması.
8/08/2001 SİTEBANK A.Ş.’nin satış sürecinin başlatılması ile ilgli Basın Açıklaması.
3/08/2001 İKTİSAT BANKASI T.A.Ş.’nin satış sürecinin başlatılması ile ilgli Basın Açıklaması.
2/08/2001"Bankacılık Sektörü Reformu:Gelişme Raporu" ile ilgili Basın Açıklaması.
31/07/2001-1 Sümerbank A.Ş.'nin satışı ile ilgili Basın Açıklaması.
31/07/2001 Fon Bankaları portföyünde bulunan Özel Tertip Devlet Tahvillerinin geri alınması hususundaki Basın Açıklaması.
31/07/2001 Demirbank T.A.Ş, İktisat Bankası T.A.Ş, Türk Ticaret Bankası A.Ş, Sümerbank A.Ş ( bünyesinde birleştirilen Egebank A.Ş, Yaşarbank A.Ş, Yurtbank A.Ş, Bank Kapital T.A.Ş, Ulusal Bank A.Ş. dahil) ve Etibank A.Ş ( bünyesinde birleştirilen Inter Bank A.Ş, Esbank T.A.Ş dahil)’nin TMSF’na devir tarihleri ile 30/06/2001 tarihi arasındaki tahsilat ile ilgili Basın Açıklaması.
30/07/2001 İhlas Finans Kurumu A.Ş’nin tasfiyesi ile ilgili Basın Açıklaması.
27/07/2001 Ceylan Grubunun Bankalara Borçlarının TMSF önderliğinde Borç Geri Ödeme Planına Bağlanması ile İlgili Basın Açıklaması
19/07/2001-2 Sümerbank A.Ş. için verilen teklifle ilgili Basın Açıklaması.
19/07/2001-1 Demirbank A.Ş. için verilen teklifle ilgili Basın Açıklaması.
10/07/2001-2 Sitebank A.Ş., Milli Aydın Bankası (Tarişbank) T.A.Ş., Kentbank A.Ş., Ege Giyim Sanayicileri A.Ş. ve Bayındırbank A.Ş.'nin Yönetim - Denetim Kurullarına Atamalarla ilgili Basın Açıklaması.
10/07/2001-1 Bayındırbank A.Ş., Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. (EGS Bank), Kentbank A.Ş., Milli Aydın Bankası T.A.Ş. (Tarişbank), Sitebank A.Ş., Okan Yatırım Bankası A.Ş. ve Atlas Yatırım Bankası A.Ş. ile ilgili Basın Açıklaması.
6/07/2001 Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'nin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. veya Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne devri ile ilgili Basın Açıklaması.
3/07/2001 Sümerbank A.Ş.'nin satışı ile ilgili Basın Açıklaması.
29/06/2001 Bank Ekspres'in Satışı ile ilgili Basın Açıklaması.
26/06/2001 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait Demirbank T.A.Ş.'nin hisselerinin satışına ilişkin olarak; Aydın Doğan Konsorsiyumu, Uni Credito Italiano Spa., HSBC Bank ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) teklif vermiş bulunmaktadır.
15/06/2001-3 3 Banka ETİBANK A.Ş. çatısı altında birleşiyor.
15/06/2001-2 TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 01.07.2001 tarihinden itibaren kaldırılıyor.
15/06/2001-1 İKTİSAT BANKASI'nın Fransa'daki iştiraki satılıyor.
15/05/2001 Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı
15/03/2001 İktisat Bankası T.A.Ş.’nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilişi.
28/02/2001 Ulusal Bank T.A.Ş.’nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilişi.
10/02/2001-3 Demirbank'a ilgi duyan yatırımcıların seçimini amaçlayan çalışma.
10/02/2001-2 Yönetim ve hisseleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda bulunan ETİBANK A.Ş.’nin satış sürecinin başlaması.
10/02/2001-1 İhlas Finans Kurumu A.Ş.’nin faaliyet izninin kaldırılması.
18/01/2001 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrolunan bankalardaki bütün tasarruf sahipleri ve kreditörlerin fonlarını herhangi bir engel olmadan tam olarak kullanmalarını sağlayacak garanti uygulamasının kapsam ve içeriği hakkında duyuru