YAYINLAR-RAPORLAR / AYLIK MALİ TABLOLAR

   
Bilançolar 

 

 • 2017 Yılı
 
                   TMSF Eylül 2017 Bilançosu

                   TMSF Haziran 2017 Bilançosu

                   TMSF Mart 2017 Bilançosu

 • 2016 Yılı

                   TMSF Aralık 2016 Bilançosu                   

                   TMSF Eylül 2016 Bilançosu

                   TMSF Haziran 2016 Bilançosu

                   TMSF Mart 2016 Bilançosu

 • 2015 Yılı

                   TMSF Aralık 2015 Bilançosu

                   TMSF Eylül 2015 Bilançosu

                   TMSF Haziran 2015 Bilançosu

                   TMSF Mart 2015 Bilançosu

 • 2014 Yılı

                    TMSF Aralık 2014 Bilançosu

                    TMSF Eylül 2014 Bilançosu

                    TMSF Haziran 2014 Bilançosu

                    TMSF Mart 2014 Bilançosu

 • 2013 Yılı

                    TMSF Aralık 2013 Bilançosu

                    TMSF Eylül 2013 Bilançosu

                    TMSF Haziran 2013 Bilançosu

                    TMSF Mart 2013 Bilançosu

 • 2012 Yılı

                    TMSF Aralık 2012 Bilançosu

                    TMSF Eylül 2012 Bilançosu

                    TMSF Haziran 2012 Bilançosu

                    TMSF Mart 2012 Bilançosu

 

 • 2011 Yılı 
         

                    TMSF Aralık 2011 Bilançosu

                    TMSF Eylül 2011 Bilançosu
                    TMSF Haziran 2011 Bilançosu
                    TMSF Mart 2011 Bilançosu

 • 2010 Yılı

                    TMSF Aralık 2010 Bilançosu
                    TMSF Eylül 2010 Bilançosu
                    TMSF Haziran 2010 Bilançosu
                    TMSF Mart 2010 Bilançosu


 • 2009 Yılı

                    TMSF Aralık 2009 Bilançosu
                    TMSF Eylül 2009 Bilançosu
                    TMSF Haziran 2009 Bilançosu
                    TMSF Mart 2009 Bilançosu • 2008 Yılı

                    TMSF Aralik 2008 Bilançosu
                    TMSF Eylül 2008 Bilançosu
                    TMSF Haziran 2008 Bilançosu
                    TMSF Mart 2008 Bilançosu

 • 2007 Yılı

                    TMSF Aralik 2007 Bilançosu
                    TMSF Eylül 2007 Bilançosu
                    TMSF Haziran 2007 Bilançosu
                    TMSF Mart 2007 Bilançosu

 • 2006 Yılı
 •                     TMSF Aralık 2006 Bilançosu
                      TMSF Eylül 2006 Bilançosu 
                      TMSF Haziran 2006 Bilançosu
                      TMSF Mart 2006 Bilançosu

 • 2005 Yılı
 •                     TMSF Aralık 2005 Bilançosu
                      TMSF Eylül 2005 Bilançosu
                      TMSF Haziran 2005 Bilançosu
                      TMSF Mart 2005 Bilançosu                          

   
  Gelir Tabloları

   

  • 2017 Yılı  
   
                    TMSF Eylül 2017 Gelir Tablosu
                    TMSF Haziran 2017 Gelir Tablosu
                    TMSF Mart 2017 Gelir Tablosu  
   
  • 2016 Yılı
             
                    TMSF Aralık 2016 Gelir Tablosu                  
                    TMSF Eylül 2016 Gelir Tablosu
                    TMSF Haziran 2016 Gelir Tablosu
                    TMSF Mart 2016 Gelir Tablosu
   
  • 2015 Yılı

                    TMSF Aralık 2015 Gelir Tablosu
                    TMSF Eylül 2015 Gelir Tablosu
                    TMSF Haziran 2015 Gelir Tablosu
                    TMSF Mart 2015 Gelir Tablosu

   

  • 2014 Yılı
                    TMSF Aralık 2014 Gelir Tablosu
                    TMSF Eylül 2014 Gelir Tablosu
                    TMSF Haziran 2014 Gelir Tablosu
                    TMSF Mart 2014 Gelir Tablosu

   

  • 2013 Yılı
                    TMSF Aralık 2013 Gelir Tablosu
   
                    TMSF Eylül 2013 Gelir Tablosu
   
                    TMSF Haziran 2013 Gelir Tablosu

                    TMSF Mart 2013 Gelir Tablosu

  • 2012 Yılı

                   TMSF Aralık 2012 Gelir Tablosu

                    TMSF Eylül 2012 Gelir Tablosu

                    TMSF Haziran 2012 Gelir Tablosu

                    TMSF Mart 2012 Gelir Tablosu 

  • 2011 Yılı 

                    

                    TMSF Aralık 2011 Gelir Tablosu

                    TMSF Eylül 2011 Gelir Tablosu
                    TMSF Haziran 2011 Gelir Tablosu
                    TMSF Mart 2011 Gelir Tablosu

  • 2010 Yılı

                     TMSF Aralık  2010 Gelir Tablosu
                     TMSF Eylül 2010 Gelir Tablosu
                     TMSF Haziran 2010 Gelir Tablosu
                     TMSF Mart 2010 Gelir Tablosu


  • 2009 Yılı

                     TMSF Aralık  2009 Gelir Tablosu
                     TMSF Eylül 2009 Gelir Tablosu
                     TMSF Haziran 2009 Gelir Tablosu
                     TMSF Mart 2009 Gelir Tablosu  • 2008 Yılı

                     TMSF Aralik 2008 Gelir Tablosu
                     TMSF Eylül 2008 Gelir Tablosu
                     TMSF Haziran 2008 Gelir Tablosu
                     TMSF Mart 2008 Gelir Tablosu

  • 2007 Yılı

                     TMSF Aralik 2007 Gelir Tablosu
                     TMSF Eylül 2007 Gelir Tablosu
                     TMSF Haziran 2007 Gelir Tablosu
                     TMSF Mart 2007 Gelir Tablosu

  • 2006 Yılı

                     TMSF Aralık 2006 Gelir Tablosu
                     TMSF Eylül 2006 Gelir Tablosu
                     TMSF Haziran 2006 Gelir Tablosu
                     TMSF Mart 2006 Gelir Tablosu

  • 2005 Yılı

                     TMSF Aralık 2005 Gelir Tablosu
                     TMSF Eylül 2005 Gelir Tablosu    
                     TMSF Haziran 2005 Gelir Tablosu
                     TMSF Mart 2005 Gelir Tablosu