BASIN AÇIKLAMALARI / 2018 YILI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan:

 

Kanton Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. Satış İhalesi İptali

 

Fabrika merkezi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi içerisinde (Gazi Osmanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı Sokak No:19 59500 Çerkezköy-Tekirdağ) yer alan ve hisselerinin tamamı Fonun yönetim ve denetimindeki Asya Katılım Bankası A.Ş. (Banka) mülkiyetindeki Kanton Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla 05.11.2017 tarihinde TMSF tarafından satışa çıkarılmış ve ihalenin 28.11.2017 tarihinde gerçekleştirileceği basın yoluyla ilan edilmiştir.  

Ancak, Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 16.11.2017 tarihli kararıyla iflasına karar verilmiş olup, bu kararla birlikte Banka mamelekine ilişkin tasarruf yetkisi 23.02.2007 tarih ve 26443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalardaki Sigortalı Mevduat ve Sigortalı Katılım Fonunun Ödenmesi ile Bu Bankaların İflas ve Tasfiyesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği kurulacak olan İflas İdaresi’ne geçtiğinden, Fon Kurulu’nun 23.11.2017 tarih ve 2017/292 sayılı kararıyla ihalenin iptaline karar verilmiştir.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.