BASIN AÇIKLAMALARI / 2018 YILI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNDAN

 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 22.07.2016 gün ve 6947 sayılı Kararı ile; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Fon) talebi üzerine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 107’inci maddesinin son fıkrası uyarınca Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin faaliyet izni kaldırılmış ve işbu karar 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu kararla birlikte, Bankanın 5411 sayılı Kanun kapsamında Fon tarafından yürütülecek tasfiye süreci başlamıştır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince TMSF tarafından Asya Katılım Bankası A.Ş. nezdindeki sigortaya tabi katılım fonunun ödenmesi ve Bankanın doğrudan iflasının istenmesi, mahkemece iflasına karar verilmesi halinde iflas tasfiyesinin TMSF tarafından yapılması, iflas kararı verilmemesi halinde Bankanın iradi tasfiyesinin 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyesine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın TMSF tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda ilave açıklamalar gerektikçe TMSF’nin www.tmsf.org.tr internet adresinden ilan edilecektir.      

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.