BASIN AÇIKLAMALARI / 2018 YILI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.  HAKKINDA DUYURU

29.05.2015 tarihinde temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin faaliyetlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 107’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında geçici olarak durdurulmasına Fon Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu