BASIN AÇIKLAMALARI / 2018 YILI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. HİSSE SATIŞ İHALESİ HAKKINDA DUYURU

24.05.2016 tarihli Resmi Gazete’de ilanı yayımlanan Asya Katılım Bankası A.Ş. Hisse Satış İhalesine ilişkin ihale takvimi, ön yeterlilik başvurusunda bulunan 2 katılımcıdan 1’inin ön yeterlilik şartlarını sağlamış olması ve şartları sağlayan 1 sıra no’lu katılımcının bankaya ilişkin finansal ve hukuki incelemelerini son teklif verme süresine kadar gerçekleştiremeyeceği gerekçesiyle ilave süre talep etmesi nedenleriyle, “Satış Komisyonu” kararıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ön yeterlilik belgelerinin son teslimi

13.07.2016 saat 17.00

Son teklif verme süresi

14.07.2016 saat 17.00

Bilgi odasının kapanacağı tarih

14.07.2016 saat 17.00

İhale tarihi

15.07.2016 saat 10.00

 

 

 

 

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu