BASIN AÇIKLAMALARI / 2017 YILI

İnelsan Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin İlanıdır


Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) Makamının 08/06/2017 tarihli ve 2017/331 sayılı kararıyla Şirketimizin tasfiyesi 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesine göre uygun görülmüştür.

10/11/2016 Tarihli ve 6758 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların “Bilançonun düzenlenmesi” başlıklı 11 inci maddesi “Şirketin yönetim organı tarafından, ilan neticesinde şirket kayıtları ile teyid edilen veya kesin hükmü haiz vesikalar ile tevsik edilerek kaydettirilen alacaklar ve bildirilen borçlar da dikkate alınarak bilanço hazırlanır” ve “Sıra cetveli” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrası “(1) İlan neticesinde kayıt altına alınan alacaklar, yönetim organı tarafından 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6183 sayılı Kanun ile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesine uygun olarak düzenlenecek sıra cetveli ile tasfiye kararı verilen şirketin alacaklılarına dağıtılır” hükümleri uyarınca İnelsan Mimarlık Sanayi Ve Ticaret  Limited Şirketinin (Şirket)  düzenlenecek bilançosuna ve sıra cetveline esas olmak üzere:

-          İşbu ilandan itibaren on beş gün içinde aşağıda yer alan şirket tebligat adresine Şirketten alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini tevdi etmeleri; Şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri gerekmektedir.

-          Şirketin mallarını ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları Şirketin Müdürler Kurulu emrine ilandan itibaren on beş gün içinde tevdi etmeleri gerekmekte olup etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacaklardır.

-          Hazırlanacak sıra cetveli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir.

-          Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında Şirketin kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem tesis edilecektir.

 

Şirketin Unvanı

:

İnelsan Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

 

Tebligat Adresi

:

Yağcılar Mah.15 Temmuz Bulvarı No:150 Adapazarı/SAKARYA


20.12.2017 MÜFLİS BANK ASYA İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULARA VERİLEN CEVAPLAR
29.11.2017 Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin İflas Tasfiye İşlemlerine Başlanılması Hakkında Duyuru
24.11.2017 Kanton Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. Satış İhalesi İptali Duyurusu
13.10.2017 TMSF’den Hazine’ye 36 Milyon USD
18.09.2017 DİBS 60. Etap Ödeme Duyurusu
08.08.2017 Vekalet İlişkisi Sona Eren Avukatlar Listesi
06.07.2017 Everest Saat Altın Pırlanta İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi Tasfiye İlanı
06.07.2017 USS Ulusoy Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Tasfiye İlanı
06.07.2017 İsar Otomotiv Ve Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Tasfiye İlanı
06.07.2017 İnelsan Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Tasfiye İlanı
05.07.2017 TMSF’den Hazineye 125 Milyon TL
17.03.2017 17 Mart 2017 FETÖ/PDY ile ilişkili şirketlerin ve mal varlıklarının satışı hakkında basın açıklaması
27.02.2017 TMSF’den Hazineye 500 Milyon TL
06.02.2017 DİBS 59. Etap Ödeme Duyurusu
03.02.2017 Zamanaşımı Hesaplarına İlişkin Duyuru
05.01.2017 İflas Dairesi Sıfatı ile Sıra Cetveli İlanı