BASIN AÇIKLAMALARI / 2017 YILI

Demirbank ve Kentbank Basın Açıklaması

28.07.2015

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirbank ile ilgili verdiği karardan sonra, konuyla ilgili yapılan haberlerin bir kısmının gerçeklere aykırı, yalan/yanlış yorumlar/bilgiler içerdiğinin görülmesi üzerine, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Türkiye Kentbank’ta 4,5 Milyar Dolar tazminata mahkum edildi” başlığıyla yayınlanan haberler gibi, Devlet’in Demirbank’ta tazminata mahkum olduğunu söyleyen haberler de hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Gerek Kentbank gerekse Demirbank dolayısıyla Devletimiz hiç bir şekilde tazminata mahkûm edilmemiştir. Herhangi bir tazminat ödemesi de yapılmamıştır.

Tazminat değil, ihlal kararı verilmiştir

Konunun doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için, öncelikle adı geçen her iki banka için de AİHM tarafından birer “ihlal” kararı verildiğinin, ancak bu kararların her ikisinin de “tazminat” kararı mahiyetinde olmadığının bilinmesi gerekmektedir.

Aynen Kentbank kararında olduğu gibi, Demirbank için verilmiş olan bu ihlal kararı da yerel mahkeme kararının (Demirbank için 2000 yılında gerçekleşen TMSF’ye devir işleminin iptaline ilişkin olarak Danıştay tarafından 2005 yılında verilen kararın) gereği gibi tatbik edilmediği temeline dayanmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir.

“İhlal” kararlarından bahsedilerek Türkiye’nin tazminata mahkûm edildiğinin ifade edilmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Verilen ihlal kararlarının ardından bir tazminata hükmedilebilmesi için yargı sürecinin tamamlanması ve bu sürecin yanında adı geçen bankaların TMSF’ye devredildiği tarih itibarıyla, pozitif bir değere sahip olduğunun yine mahkemece tespit edilmesi gerekmektedir.

Kentbank uzlaşma ile çözüldü, tazminat ödenmedi

Kentbank konusu uzlaşma ile çözümlendiği için; mahkeme tarafından bu türden bir çalışma yapılması söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla Kentbank için herhangi bir tazminat ödenmemiştir.

Demirbank için ise bugün itibarıyla böyle bir tespit var olmadığı gibi, gerek bankanın TMSF’ye devredildiği dönemde düzenlenen raporlar, gerekse yakın zamanda uluslararası bağımsız kurumlarca yapılan değerleme çalışmaları, Demirbank’ın o tarihteki zararlarının özkaynaklarını aşan tutarlara eriştiğini; diğer bir ifadeyle “değerinin negatif olduğunu” açıkça ortaya koymaktadır.

Demirbank için daha fazla bedel ödenmesi söz konusu değildir

Bu itibarla, TMSF’ye devredildiği dönemde içerisinde bulunduğu finansal durum dolayısıyla, Demirbank için zaten çok fazla bedel ödemiş ve böylelikle banka ortaklarının yükleneceği ağır maliyetleri büyük oranda ortadan kaldırmış olan Devletimizin, bu aşamadan sonra bu banka için daha fazla bedel ödemesi mümkün görülmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.