BASIN AÇIKLAMALARI / 2016 YILI

 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.  HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, Asya Katılım Bankası A.Ş. (Banka)’nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 29.05.2015 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin 1. fıkrasının b bendi hükmü gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca (BDDK) TMSF’ye devredilmiş, Kanunun 107. maddesi kapsamında faaliyetlerine devir tarihinden itibaren TMSF’nin kontrolü altında devam eden Bankaya ilişkin çözümleme süreci olumsuz neticelendiğinden, 18.07.2016 tarihi itibarıyla Bankanın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiş idi. Gelinen son aşamada, TMSF Kurulu’nun 21.07.2016 tarih ve 143 sayılı kararıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 107. maddesinin son fıkrası gereğince Bankanın faaliyet izninin kaldırılmasının BDDK’dan talep edilmesine karar verilmiş, TMSF’nin bu talebi üzerine alınan 22.07.2016 tarih ve 6947 sayılı BDDK kararıyla Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin faaliyet izni kaldırılmıştır. Alınan bu karar, Bankanın 5411 sayılı Kanun gereğince TMSF tarafından yürütülecek tasfiye sürecinin başlaması anlamına gelmektedir.

Konuyla ilgili ilave açıklamalar gerektikçe yapılacaktır.   

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu


02.12.2016 Bank Asya Sigortalı Katılım Fonu Ödemesi Hakkında
14.11.2016 DİBS 58. Etap Ödeme Duyurusu
01.08.2016 Asya Katılım Bankası A.Ş. Hakkında Duyuru
22.07.2016 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. HAKKINDA DUYURU
18.07.2016 Asya Katılım Bankası A.Ş. Hakkında Duyuru
15.07.2016 Asya Katılım Bankası A.Ş. Hisse Satış İhalesi Hakkında Duyuru
23.06.2016 Asya Katılım Bankası A.Ş. Hisse Satış İhalesi Hakkında Duyuru
11.06.2016 Asya Katılım Bankası A.Ş. Hisse Satış İhalesi Hakkında Duyuru
08.06.2016 Digiturk’e İlişkin Basın Açıklaması
02.06.2016 Krea A.Ş Hakkında Basın Açıklaması
30.05.2016 DİBS 57. Etap Ödeme Duyurusu
23.05.2016 Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye İlişkin Basın Açıklaması
11.04.2016 DİBS 56. Etap Ödeme Duyurusu
04.04.2016 TMSF’ den Hazine'ye 30 Milyon USD
01.03.2016 Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye İlişkin Basın Açıklaması
02.02.2016 DİBS 55. Etap Ödeme Duyurusu